Úřad

Místní samospráva

Ing. Dalibor Dvořák - starosta obce
Mgr. Jaromír Chvostek – místostarosta

Zastupitelstvo obce:

 • Belda Karel, Ing.
 • Dvořák Dalibor, Ing.
 • Folta Pavel
 • Folta Radislav, Ing.
 • Galásková Dagmar
 • Chvostek Jaromír, Mgr.
 • Kantorová Lucie, Ing.
 • Lyčková Karla
 • Menšík Jan, Ing.
 • Palička Slavoj
 • Paličková Jana, Mgr.
 • Ryšavíková Dana, PharmDr.
 • Šupík Petr, Ing.
 • Trybulovský Ivo, Ing.
 • Tylečková Kamila, Mgr.

Rada obce:

 • Dvořák Dalibor, Ing.
 • Chvostek Jaromír, Mgr.
 • Palička Slavoj
 • Menšík Jan, Ing.
 • Folta Radislav, Ing.

Kontrolní výbor:

 • Trybulovský Ivo, Ing. - předseda
 • Lyčková Karla
 • Tylečková Kamila, Mgr.

Finanční výbor:

 • Kantorová Lucie, Ing. - předsedkyně
 • Bičanovská Bedřiška, Ing.
 • Chvostová Petra, Ing.
 • Folta Pavel
 • Šupík Petr, Ing.