Kultura

Kultura neodmyslitelně patřila a stále patří k životu obce. Na lidové zvyky a tradice našich předků navazují obecní slavnosti se starobylou Jizdou kole obila, národopisný soubor Ondřejnica, festival Poodří Františka Lýska. Život duchovní rozvíjí místní římskokatolická farnost s diecézním střediskem pro mládež. Významný podíl mají i další složky - obecní knihovny ve Staré Vsi a Košatce, kroužky při mateřské škole, základní škole nebo základní umělecké škole. Starší generace pak potěší muzicírování dechovky Zámecká kapela.

Aktualizace 10. 11. 2015Veškeré náměty, připomínky anebo komentáře posílejte na email kulturní komise: kultura.staraves@gmail.com.INFO:

Počet obyvatel: 2 797 (včetně cizinců)
Mužů: 1 373
Žen: 1 404
Výška: 240 m. n. m.
Rozloha: 18,79 km2
Čísel popisných: 750 (Stará Ves)
  130 (Košatka)

Nejčastější příjmení:
Palička, Novobilský a Novobílský

SMS InfoKanal obce Stara Ves n/O

http://www.zs-staravesno.cz

https://www.navstevalekare.cz

                    http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje.aspx