Obec

Klub důchodců

Klub důchodců vznikl v naší obci v roce 2001. V současné době má 120 členů. Jsou mezi nimi jak začínající důchodci, tak i zasloužilí členové. Scházíme se jednou za měsíc v sále hasičské zbrojnice. Na našem, my tomu říkáme tradičním setkání, se seznámíme s plánem činnosti klubu. Hezkou pozorností je předání kytiček všem členům, kteří v tomto měsíci oslavují svá jubilea. Pravidelně jednou měsíčně zajíždíme do Ostravy na divadelní představení. Ke konci února pořádáme pro naše členy už několik let oblíbenou akci "Pochování basy". Z dalších akcí to jsou oslavy Dne matek s programem dětí ze základní a mateřské školy i základní umělecké školy, besedy, výlety po blízkém i vzdálenějším okolí, vycházky do přírody atd.

Chcete-li získat další informace nebo nám poslat náměty a rady, pište na adresu:
Irena Polášková
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí č. 319


Publikováno: 26.6.2018