Obec

Český rybářský svaz Stará Ves nad Ondřejnicí

Rybářský spolek byl ve Staré Vsi n/O založen 15. března 1929 třinácti nadšenými přívrženci Petrova cechu. Od této doby bez přerušení, byť pod různými názvy, sdružoval a sdružuje dodnes zájemce o rybolov nejen ze Staré Vsi n/O, ale i širokého okolí.

Posláním rybářské organizace bylo a je ryby a jiné vodní živočichy chránit, chovat, lovit a přivlastňovat si je. Na počátku to byl především společný lov ryb v řece Ondřejnici, který svedl dohromady zakládající členy. Už v roce 1930 se jim podařilo pronajmout tři rybníčky a v nich začít s chovem kapra - to byl začátek rybochovných aktivit spolku. Později - jak přibývalo členů - rozrůstal se i chov ryb. Ke kaprovitým rybám se přidal chov pstruhů a lipanů.

Počátkem roku 2006 má místní organizace Českého rybářského svazu 312 řádných členů starších 18 let a 22 ve věku 16 až 18 let. Děti do 15 let, kterých je 50, se od října do května pravidelně scházejí při činnosti dvou kroužků rybářské mládeže.

Přibližně třetina všech členů je ze Staré Vsi n/O, další třetina z Brušperku a zbytek z ostatních okolních obcí. 

Dospělí a mladiství členové se kromě individuálně provozovaného rybolovu a členských schůzí podílejí na rybochovné činnosti především formou plnění pracovního příspěvku. Každoročně tak rybáři odpracují při chovu ryb a ochraně ryb a ostatních vodních živočichů, vodních toků a údržbě rybochovných zařízení více než 3 000 hodin. Většinu společných činností organizuje jedenáctičlenný výbor organizace spolu s tříčlennou dozorčí komisí a 16 členů rybářské stráže. Tradiční podzimní společenskou akcí se stal večírek "Rybí hody," pořádaný v sále místní hasičské zbrojnice.

Výbor MO ČRS ve Staré Vsi n.O. pracuje ve složení:

Vlastimil Blaheta     předseda
Ing. Oldřich Brus     místopředseda
Ing. Luděk Palička     jednatel
Mgr. Vladimír Pavlosek     hospodář
František Pavlík     pokladník
Břetislav Suchý     správce areálu líhně
Milan Havránek     rybniční hospodář v Brušperku
Zbyněk Kratochvíl     vedoucí mládeže
Ing. Dalibor Tyleček      
Jaromír Šimečka      
Libor Cigánek      
Dozorčí komise má tři členy:      
Jiří Palička     předseda
Eduard Ranocha      
Miroslav Dostalík ml.      
Rybářskou stráž tvoří:      
Mgr. Vladimír Pavlosek     vedoucí rybářské stráže
František Pavlík      
Jiří Palička      
Miroslav Dostalík st.      
Miroslav Dostalík ml.      
Ing. Oldřich Brus      
Ing. Luděk Palička      
Libor Cigánek      
Zbyněk Ranocha      
Jiří Hill      
Radim Sýkora      
Zdeněk Filip      
Milan Havránek      
Jiří Kratochvíl      
Jiří Lednický      
Josef Žižka      

 

Místní organizace obhospodařuje pět rybářských revírů. Čtyři jsou sdruženy ve společném hospodaření Územního svazu severní Moravy a Slezska a pátý patří Lesům ČR. Celkem to představuje téměř 40 km tekoucích vod Ondřejnice a Trnávky a 16 ha uzavřených vodních ploch v Brušperku, Staré Vsi n/O a Rychalticích. Z těchto revírů ročně rybáři na udici uloví přes 6 000 kg různých druhů ryb. Především se loví kapři, pak jelci, amuři, cejni, líni, štiky, candáti, okouni, občas tolstolobici a sumci a dále ostatní ryby. Hlavní lovenou rybou na tekoucích vodách je pstruh obecný a duhový, zase se začíná lovit lipan podhorní.

Rybí násadu pro zarybňování revírů odchováváme ve vlastních nebo pronajatých rybochovných zařízeních. Těžištěm chovu ryb je vlastní rybí líheň ve Staré Vsi n/O, kde ročně odchováme 300.000 až 400.000 plůdku pstruhů. Dále ročně vychováme na 33 km pstruhových potoků okolo 10.000 dvouleté až tříleté násady pstruhů.

Násadu kapra v počtu okolo 5 000 kusů (cca 4 000 kg) odchováváme na 11 rybnících ve Staré Vsi n/O, Proskovicích, Brušperku a Trnávce. Rybníky v Trnávce se díky iniciativě tamního obecního úřadu a finanční dotace státu z fondu na záchranu chráněných a ohrožených organismů podařilo v roce 2001 kompletně revitalizovat a opravit. Přestože prvotním posláním těchto rybníků je zajištění biotopu pro chráněné organismy (skokan krátkonohý , nepukalka plovoucí), i nadále zde pochopitelně dál chováme ryby. Zmíněná akce je dobrým příkladem spojení zájmu ochrany přírody a činnosti rybářské organizace.

Kromě kapra odchováme a vysadíme do volných vod ročně několik set jednoletých štik, línů a desítky amurů. Z uvedených počtů kusů různých rybích násad vyplývá, že námi odchované ryby nevysazujeme jen do našich revírů, ale dodáváme je i ostatním rybářským organizacím po celé České republice. Například pstruha obecného vylíhlého v naší líhni a vyrostlého třeba v Jarkovském potoce můžete spatřit ve Vltavě nad Lipnem nebo štiku z Proskovic lze ulovit v řece Moravě třeba v Troubkách nebo v nádherném jezeře přehrady Slezská Harta.

Mimochodem - už šest let u této přehrady pro všechny zájemce poskytujeme ubytování v rekreační chatce Rybářského domu Roudno.

S rybářským pozdravem "Petrův zdar"

za výbor MO ČRS Stará Ves nad Ondřejnicí
                        Mgr. Vladimír Pavlosek

Kontaktní osoba: 
Mgr. Pavlosek Vladimír
mob.: 608720516
E-mail: pavlosek.vladimir@seznam.cz


Publikováno: 26.6.2018