Úřad

Místní samospráva

Bc. Ondřej Sedlář – starosta obce

 

RNDr. Michal Janošek, Ph.D. – místostarosta

informační a komunikační technologie

 

Otakar Mlčoch – místostarosta

technické a provozní záležitosti

 

Zastupitelstvo obce:

 • Boháčová Jana, Mgr.
 • Dvořák Dalibor, Ing.
 • Folta Pavel
 • Folta Radislav, Ing.
 • Hranická Pavla, Mgr.
 • Chvostková Kamila, Mgr.
 • Janošec Marcel, Ing.
 • Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
 • Korpasová Yvona, Ing.
 • Menšík Jan, Ing.
 • Mlčoch Otakar
 • Sedlář Ondřej, Bc.
 • Sýkorová Tereza
 • Šeděnka Adam, Bc.
 • Venclík Daniel

Rada obce:

 • Sedlář Ondřej, Bc.
 • Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
 • Mlčoch Otakar
 • Menšík Jan, Ing.
 • Folta Pavel

Kontrolní výbor:

 • Chvostková Kamila, Mgr. - předsedkyně
 • Boháčová Jana, Mgr.
 • Janošec Marcel, Ing.

Finanční výbor:

 • Korpasová Yvona, Ing. - předsedkyně
 • Dvořák Dalibor, Ing.
 • Šeděnka Adam, Bc.