Úřad

Návrh závěrečného účtu Obce Stará Ves nad Ondřejnicí za rok 2021

Závěrečný účet za rok 2021.pdf (1.19 MB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stará Ves nad Ondřejnicí.pdf (1.75 MB)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf (1.35 MB)

Příloha sestavená k rozvahovému dni 31.12.2021.pdf (0.57 MB)

Rozvaha sestavená k rozvahovému dni 31.12.2021.pdf (0.27 MB)

Výkaz zisku a ztráty sestavený k rozvahovému dni 31.12.2021.pdf (0.21 MB)

Zpráva o inventarizaci majetků obce k 31.12.2021.pdf (0.35 MB)

ZŠ a MŠ Stará Ves n.O. - Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2021.pdf (0.06 MB)

ZŠ a MŠ Stará Ves n.O. - Inventurní evidence.pdf (1.60 MB)

ZŠ a MŠ Stará Ves n.O. - Rozvaha.pdf (0.27 MB)

ZŠ a MŠ Stará Ves n.O. - Výkaz zisku a ztráty.pdf (0.18 MB)

ZŠ a MŠ Stará Ves n.O. - Příloha.pdf (0.78 MB)

ZŠ a MŠ Stará Ves n.O. - Plán účetních odpisů.pdf (0.06 MB)


Publikováno: 9.6.2022