Úřad

Obecně závaná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Datum vyvěšení: 25.11.2019

Datum snětí: 11.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů