Úřad

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Datum vyvěšení: 25.11.2019

Datum snětí: 11.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství