Úřad

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Datum vyvěšení: 25.11.2019

Datum snětí: 11.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem