Úřad

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí

Datum vyvěšení: 19.12.2019

Datum snětí: 6.1.2020

Rekonstrukce nadzemní části přivaděče u obce Staříč, vodovodní propoj do vodojemu Stará Ves