Úřad

Záměr obce pronajmout nemovitost - parc. č. 746/5, 746/6, 747/9 v k. ú. Stará Ves

Datum vyvěšení: 16.1.2020

Datum snětí: 3.2.2020