Úřad

Zahájení vodoprávního řízení

Datum vyvěšení: 14.11.2006

Datum snětí: 21.12.2006

Náhradní hydrogeologický vrt