Úřad

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Stará Ves n. O.

Datum vyvěšení: 18.8.2020

Datum snětí: 4.10.2020