Úřad

Veřejná vyhláška - Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa

Datum vyvěšení: 15.9.2020

Datum snětí: 21.9.2020

veřejná vyhláška