Úřad

Oznámení konání voleb do zastupitelstev krajů

Datum vyvěšení: 15.9.2020

Datum snětí: 4.10.2020

oznámení