Úřad

Záměr směnit pozemek

Datum vyvěšení: 15.10.2020

Datum snětí: 2.11.2020

Záměr směnit pozemek - část pozemku parc. č. 648 díl b) v k. ú. Stará Ves