Úřad

VV - opatření obecné povahy - ochranné pásmo leteckého pozemního (radiolokačního) zařízení

Datum vyvěšení: 23.11.2020

Datum snětí: 8.12.2020

veřejná vyhláška