Úřad

Obecně zhávazná vyhláška obce Stará Ves n. O. č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Datum vyvěšení: 25.3.2021

Datum snětí: 12.4.2021

obecně závazná vyhláška č. 1/2021