Úřad

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 16.8.2021

Datum snětí: 1.9.2021

Oznámení o vydání Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí - Změny č. 1 a vyhotovení úplného znění Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí po této změně