Úřad

Dražební vyhláška č.0149/21

Datum vyvěšení: 4.2.2022

Datum snětí: 21.2.2022

Rodinný dům, kat.území Košatka nad Odrou, okres Ostrava-město, dne 10.3.2022 od 10:00hod minimálně do 11:00hod na portálu www.jrdrazby.cz