Úřad

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Datum vyvěšení: 3.3.2022

Datum snětí: 21.3.2022