Úřad

Rozhodnutí č.170/22/VH o dodatečném povolení změny stavby vodního díla a veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 8.3.2022

Datum snětí: 24.3.2022