Úřad

Dražební vyhláška č.0075/22, Rodinný dům, kat. území Košatka nad Odrou

Datum vyvěšení: 16.3.2022

Datum snětí: 1.4.2022