Úřad

Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 a Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Datum vyvěšení: 4.4.2022

Datum snětí: 20.4.2022