Úřad

Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí - Změny č. 1 a vyhotovení úplného znění Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí po této změně

Datum vyvěšení: 4.4.2022

Datum snětí: 20.4.2022