Úřad

Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla "Odra, Jistebník, Košatka n.O. zprůchodnění spádových objektů v km 31.3 a 32.4, st. č. 5878", povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a uložení náhradní výsadby a veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 12.8.2022

Datum snětí: 29.8.2022

Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla "Odra, Jistebník, Košatka n.O. zprůchodnění spádových objektů v km 31.3 a 32.4, st. č. 5878", povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a uložení náhradní výsadby a veřejná vyhláška