Úřad

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí, konaných ve dnech 23.9.2022 a 24.9.2022

Datum vyvěšení: 25.9.2022

Datum snětí: 11.10.2022