Úřad

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Datum vyvěšení: 3.10.2022

Datum snětí: 19.10.2022

Čas zahájení elektronické dražby se stanovuje na den 1.11.2022 v 15:00hodin.