Úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí (za období 2018-2022)

Datum vyvěšení: 4.10.2022

Datum snětí: 4.11.2022