Úřad

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby "Kanalizační přípojky" 2.

Datum vyvěšení: 2.11.2022

Datum snětí: 18.11.2022