Úřad

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby

Datum vyvěšení: 6.1.2023

Datum snětí: 23.1.2023

OUSV/054/2023