Úřad

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace; Obec Stará Ves nad Ondřejnicí a Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, z. s.

Datum vyvěšení: 5.4.2023

Datum snětí: 10.4.2026