Úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; Opatření obecné povahy, Stanovení dopravního značení (dočasného) k akci "Stará Ves n. O. 1513/6, přípojka NNk".

Datum vyvěšení: 11.4.2023

Datum snětí: 27.4.2023