Úřad

OZNÁMENÍ o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Datum vyvěšení: 3.5.2023

Datum snětí: 30.10.2024

v době od 3.7.2023 přibližně do 30.10.2024