Úřad

Záměr pronajmout část hmotné nemovité věci (garáž) na parc. č. 1098/1

Datum vyvěšení: 3.7.2023

Datum snětí: 19.7.2023