Úřad

Veřejná vyhláška; Opatření obecné povahy; Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "DNY NATO V OSTRAVĚ A DNY VZDUŠNÝCH SIL AČR 2023"

Datum vyvěšení: 11.9.2023

Datum snětí: 27.9.2023