Úřad

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum vyvěšení: 18.9.2023

Datum snětí: 26.9.2023

P O Z V Á N K A

na zasedání č. 5 Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí

konané dne 25. 9. 2023 v restauraci Myslivna, čp. 530 od 17:00 hod.