Úřad

Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Datum vyvěšení: 22.6.2007

Datum snětí: 9.7.2007