Úřad

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

Datum vyvěšení: 27.3.2008

Datum snětí: 14.4.2008

Místní poplatek za TDO