Úřad

oznámení

Datum vyvěšení: 19.9.2008

Datum snětí: 7.10.2008

prodej pozemku