Úřad

Rozhodnutí č. 744/09/VH

Datum vyvěšení: 11.5.2009

Datum snětí: 27.5.2009

Úprava Ondřejnice