Úřad

Územní rozhodnutí

Datum vyvěšení: 2.11.2009

Datum snětí: 18.11.2009

Změna využití území