Úřad

Pozemkový úřad F-M

Datum vyvěšení: 2.12.2009

Datum snětí: 18.12.2009

Ukončení aktualizace bonitovaných jednotek