Úřad

Rozhodnutí hejtmana MSK

Datum vyvěšení: 19.5.2010

Datum snětí: 18.6.2010

Vyhlášení stavu nebezpečí