Úřad

SmVaK Ostrava

Datum vyvěšení: 29.6.2010

Datum snětí: 15.7.2010

Vyúčtování kalkulačních položek ceny za vodné