Úřad

Oznámení - soupis nároků vlastníků

Datum vyvěšení: 6.10.2010

Datum snětí: 22.10.2010

pozemkové úpravy