Úřad

Pozemkový fond ČR

Datum vyvěšení: 3.11.2010

Datum snětí: 2.12.2010

Nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002