Úřad

Rozhodnutí č. 87/11/VH

Datum vyvěšení: 1.4.2011

Datum snětí: 18.1.2011

Úprava Ondřejnice - Přeložka koryta