Úřad

Usnesení č. 723/10/VH

Datum vyvěšení: 21.7.2011

Datum snětí: 25.8.2011

Obec Stará Ves n.O. - odkanalizování obce - soubor změn č. 2