Úřad

Usnesení č. 720/11/VH

Datum vyvěšení: 26.7.2011

Datum snětí: 11.8.2011

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce